mapa_srbije ECDL Crna Gora
 

Enter VLD

Grad:
Niš
Adresa:
BC "KALČA", lamela D, lokal D-99 II
Telefon:
018/522748
Web adresa:
www.vld.rs
E-mail:
vld@bankerinter.net
   
Ovlašćeni ispitivači:
Autorizacija broj:
Momčilo Ranđelović (CAD)
CS0098J, CS 004CADJ
Milica Todorović
CS0099J
Slađana Popović
CS 0294J
Sonja Stanković
CS 0297J
Ana Jovanović
CS 0298J
Milan Stanisavljević
CS 0299J
Renato Macur
CS 0300J
Danijela Popović
CS 0301J
Srđan Mitrović
CS 0331J

Aleksandar Vranjanac

CS 0689J

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.