ECDL programi
Naporima Evropske Unije za unapređenje primene informatičkih tehnologija osnovana je "Velika koalicija za digitalni posao" (Grand Coalition for Digital Jobs) kojom je ECDL Fondacija dobila nove zadatke: izradu novih modula za nadgradnju digitalnih kompetencija i veština koje kandidati potvrđuju polaganjem odgovarajućih ECDL testova. Na ovaj način u skladu sa zahtevima posla ili ličnim potrebama, kandidat kreira lični ECDL Profil kao nadogradnju ECDL Start ili Core sertifikatima a u skladu sa e-CF, Evropskim okvirom informatičkih kompetencija.

ECDL moduli su podeljeni na sledeće nivoe: osnovni nivo, srednji nivo i napredni nivo.

OSNOVNI NIVO
SREDNJI NIVO NAPREDNI NIVO
> M1 - Osnove korišćenja računara > M5 - Prezentacije > AM3 - Napredna obrada teksta
> M2 - Osnove korišćenja interneta > M6 - Korišćenje baza podataka > AM4 - Napredne tabelarne kalkulacije
> M3 - Obrada teksta > M7 - IT Sigurnost > AM5 - Napredne baze podataka
> M4 - Tabelarne kalkulacije > M8 - Onlajn kolaboracija > AM6 - Napredne prezentacije
  > M9 - Obrada slika  
  > M10 - Obrada internet stranica  
  > M11 - Projektno planiranje  
  > M12 - 2D CAD  
  > M13 - Upotreba zdravstvenog informacionog sistema  

Povratak na vrh stranice

Programi