Napredna obrada teksta

Obrada teksta napredni nivo
Ovim sertifikatom kandidat potvrđuje sposobnost korišćenja naprednih funkcija aplikacije za obradu teskta, a u cilju poboljšanja svog rada, produktivnosti i uštede vremena. Kandidati će po uspešnom završetku ovog modula moći da demonstriraju svoj profesionalizam, uštede na vremenu u kreiranju, izradi, pregledu i distribuciji dokumenata.

Nastavni plan
Nastavni plan je kreiran od strane profesionalaca u oblasti kompjuterskih nauka i organizacija.

Nastavni plan za modul Napredna obrada teksta možete preuzeti ovde. (PDF)


Po završetku ovog modula kandidat će biti u mogućnosti da:


Koji su benefiti ovog modula?


Pregled nastavnog plana:

Kategorija Veštine
Formatiranje - Tekst
Referenciranje - Natpisi, fusnote i endnote
- Referenciranje tabela i indeksiranje
- Obeleživači (bookmarks) i unakrsno referenciranje
Povećanje produktivnosti - Korišćenje polja
- Obrasci, šabloni
- Objedinjavanje pošte (mail merge)
- Linkovanje
- Automatizacija
Kolaborativne izmene - Praćenje i pregled
- Glavna (master) dokumenta
- Sigurnost
Priprema za štampu - Sekcija
- Podešavanje dokumenta

Primeri testova

ECDL Fondacija obezbeđuje primere testova kako bi potencijalnim kandidatima i poslodavcima olakšao razumevanje i pripremu za polaganje ispita za modul Napredna obrada teksta.

Primer testa za Naprednu obradu teksta možete preuzeti ovde.

Napomena: Odgovori na višestruka pitanja su takođe obezbeđeni. Molimo vas pogledajte ECDL instrukcije za rešavanje praktičnih zadataka.

pocnimo

Povratak na vrh strane

Programi