2D CAD

obrada slike
Ovaj modul je pogodan za učenike srednje arhitektonske, inženjerske ili građevisnke škole odnosno fakulteta, koji žele da dobiju internacionalni sertifikat za stečene veštine rada u programu 2D CAD. Takođe, pogodan je i za zaposlene u ovom sektoru.

Nastavni plan
Nastavni plan je kreiran od strane profesionalaca u oblasti kompjuterskih udruženja i organizacija.

Nastavni plan za modul 2D CAD (PDF) možete preuzeti ovde.


Po završetku modula kandidat će biti u stanju da:


Koji su benefiti ovog modula?


Pregled nastavnog plana:

Kategorija Veštine
Osnove korišćenja apliakcije - Prvi koraci
- Navigacija
- Korišćenje slojeva (layers)/nivoa(levels)
- Drawing Exchange format
Glavne operacije - Kreiranje objekata/elemenata
- Alati za selekciju
- Manipulacija objektima/elementima
- Korišćenje komandi za upit
- Svojstva (properties)
- Anotacija (tekst i dimenzije)
Napredne karakteristike - Korišćenje blokova/ćelija
- Korišćenje OLE
Outputs - Plotovanje/Priprema za štampu

Primer testova

ECDL Fondacija obezbeđuje primere testova kako bi potencijalnim kandidatima i poslodavcima olakšao razumevanje i pripremu za polaganje ispita za modul 2D CAD.

Primer testa za modul 2D CAD (.zip) možete preuzeti ovde.

Napomena: Odgovori na višestruka pitanja su takođe obezbeđeni. Molimo vas pogledajte ECDL instrukcije za rešavanje praktičnih zadataka.

pocnimo

Povratak na vrh strane

Programi