Obrada internet stranica

obrada slike
Ovaj modul omogućava kandidatu da razume koncepte postavljanja veb stranica, kako da kreira, postavi i održava veb sajt

Nastavni plan
Nastavni plan je kreiran od strane profesionalaca u oblasti kompjuterskih udruženja i organizacija.

Nastavni plan za modul Obrada internet stranica (PDF) možete preuzeti ovde.


Po završetku modula kandidat će biti u stanju da:


Koji su benefiti ovog modula?


Pregled nastavnog plana:

Kategorija Veštine
Koncepti veba - Ključni koncepti
- Postavljanje i objava sajta
- Pravna pitanja
HTML - Osnove HTML-a
- Korišćenje HTML-a
Veb autori (web authoring) - Dizajn
- Korišćenje aplikacije
- Povećanje produktivnosti
- Unos teksta i formatiranje
- Formatiranje paragrafa
- Hiperlinkovi
- Tabele
Korišćenje objekata - Grafički objekti
- Forme
Stilovi - CSS koncepti
- Korišćenje CSS-a
Priprema za postavljanje - Provera
- Objava

Primer testova

ECDL Fondacija obezbeđuje primere testova kako bi potencijalnim kandidatima i poslodavcima olakšao razumevanje i pripremu za polaganje ispita za modul Obrada internet stranica.

Primer testa za modul Obrada internet stranica - Dreamweaver / Expression Web  (.zip) možete preuzeti ovde.

Napomena: Odgovori na višestruka pitanja su takođe obezbeđeni. Molimo vas pogledajte ECDL instrukcije za rešavanje praktičnih zadataka.

pocnimo

Povratak na vrh

Programi