Obrada slike

obrada slike
Ovaj modul omogućava kandidatu da razume koncepte digitalne slike, kako da koristi aplikacije za obradu slika, primeni efekte i pripremi sliku za štampu i izdavanje.

Nastavni plan
Nastavni plan je kreiran od strane profesionalaca u oblasti kompjuterskih udruženja i organizacija.

Nastavni plan za modul Obrada slika (PDF) možete preuzeti ovde.


Po završetku modula kandidat će biti u stanju da:


Koji su benefiti ovog modula?


Pregled nastavnog plana:

Kategorija Veštine
Koncept slike - Digitalna slika
- Grafički formati
- Koncepti boja
Snimanje (capture) slike - Snimanje slika
Korišćenje aplikacije - Pravljenje slika
- Podešavanje
- Povećanje produktivnosti
Rad sa slikama - Selektovanje slika
- Modifikovanje slikama
- Slojevi (layers)
- Rad sa tekstom
- Efekti i filteri
Crtanje i bojenje - Alati za crtanje
- Alati za bojenje
Priprema za izlaz (output)

- Podešavanje
- Štampanje

Primer testova

ECDL Fondacija obezbeđuje primere testova kako bi potencijalnim kandidatima i poslodavcima olakšao razumevanje i pripremu za polaganje ispita za modul Obrada slika.

Primer testa za modul Obrada slika – Photoshop (.zip) možete preuzeti ovde.
Primer testa za modul Obrada slika – Gimp (.zip) možete preuzeti ovde.

Napomena: Odgovori na višestruka pitanja su takođe obezbeđeni. Molimo vas pogledajte ECDL instrukcije za rešavanje praktičnih zadataka.

pocnimo

Povratak na vrh strane

Programi