Onlajn kolaboracija

onlajn kolaboracija
Ovaj modul definiše koncepte i veštine koje se odnose na podešavanje i korišćenje onlajn kolaborativnih alata kao što su skladištenje, veb orjenisani aplikativni programi, kalendari, društvene mreže, veb sastanci i mobilne tehnologije.

Nastavni plan
Nastavni plan je kreiran od strane profesionalaca u oblasti kompjuterskih udruženja i organizacija.

Nastavni plan za modul Onlajn kolaboracija (PDF) možete preuzeti ovde.


Po završetku modula kandidat će biti u stanju da:


Koji su benefiti ovog modula?


Pregled nastavnog plana:

Kategorija Veštine
Koncept onlajn kolaboracije - Ključni koncepti
- Računarstvo u oblaku (Cloud computing)
Priprema za onlajn kolaboraciju - Zajednička svojstva za podešavanje kolaborativnih alata
- Podešavanja
Korišćenje alata za onlajn kolaboraciju - Onlajn skladišta i veb orjentisani aplikativni programi
- Onlajn kalendari
- Društveni mediji
- Onlajn sastanci
- Učenje na daljinu i onlajn obuke
Mobilne tehnologije - Ključni koncepti
- Korišćenje mobilnih uređaja
- Aplikacije
- Sinhronizacija

Primer testova

ECDL Fondacija obezbeđuje primere testova kako bi potencijalnim kandidatima i poslodavcima olakšao razumevanje i pripremu za polaganje ispita za modul IT sigurnost.

Primer testa za modul Onlajn kolaboracija – Gmail drive (.zip) možete preuzeti ovde.
Primer testa za modul Onlajn kolaboracija – Outlook SkyDrive (.zip)možete preuzeti ovde.

Napomena: Odgovori na višestruka pitanja su takođe obezbeđeni. Molimo vas pogledajte ECDL instrukcije za rešavanje praktičnih testova.

pocnimo

Povratak na vrh strane

Programi