Prezentacije

prezentacije power point
Ovaj modul omogućava kandidatima da bolje razumeju koncept prezentacija i da demonstriraju kompetenciju u korišćenju programa za izradu i kreiranje prezentacija.

Nastavni plan
Nastavni plan je kreiran od strane profesionalaca u oblasti kompjuterskih udruženja i organizacija.

Nastavni plan za modul Prezentacije (PDF) možete preuzeti ovde.


Po završetku modula, kandidat će biti u mogućnosti da:


Koji su benefiti ovog modula?


Pregled nastavnog programa:

Kategorija Veštine
Korišćenje aplikacije - Rad sa prezentacijama
- Povećanje produktivnosti
Priprema prezentacija - Pregled prezentacije
- Slajdovi
- Master slajdovi
Tekst - Rad sa tekstom
- Formatiranje
- Liste
- Tabele
Grafikoni - Korišćenje grafikoni
- Organizovanje grafikona
Grafički objekti - Ubacivanje i modifikacija
- Crtanje
Izlazi (outputs) - Priprema
- Provera i isporuka

Primer testova

ECDL Fondacija obezbeđuje primere testova kako bi potencijalnim kandidatima i poslodavcima olakšao razumevanje i pripremu za polaganje ispita zamodul Prezentacije.

Primer testa za modul Prezentacije možete preuzeti ovde.

Napomena: Odgovori na višestruka pitanja su takođe obezbeđeni. Molimo vas pogledajte ECDL instrukcije za rešavanje praktičnih testova.

pocnimo

Povratak na vrh strane

Programi