mapa_srbije ECDL Crna Gora

Kako do sertifikata?

Sticanje ECDL sertifikata moguće je isključivo u ovlašćenim ECDL test centrima. Ispitni materijal, kreiran od strane ECDL Fondacije u saradnji sa velikim brojem stručnjaka iz celog sveta, je identičan u svim zemljama.

Prilikom registracije u ovlašćenom ECDL Test centru kandidat kupuje odgovarajući ECDL indeks. Cene indeksa su standardizovane:

  • ECDL Profil indeks - 45 evra
  • ECDL Profil indeks za Bazni nivo (Start) - 30 evra
  • ECDL Profil indeks za Standard nivo (Core) - 37 evra
  • ECDL Napredni (polaganje jednog naprednog modula) - 20 evra

Kandidat NIJE u obavezi da položi sve module u centru u kome je kupio ECDL indeks. Ispite može polagati u bilo kom ovlašćenom ECDL Test centru u svetu.

Cena polaganja ispita u Srbiji i Crnoj Gori iznosi 10 do 13,5 evra po modulu.
Cena polaganja ECDL Advanced ispita je 20 evra po modulu.

Postoje dva načina testiranja:

  1. Manuelno – pre početka ispita ovlašćeni ispitivač bira, po sistemu slučajnog izbora, test iz dobijene baze testova. Testovi se rade na računaru, u okviru postojećih fajlova se vrše zahtevane modifikacije. Rezultati o ostvarenim rezultatima se dostavljaju u roku od 4 dana.
  2. Automatsko (ATS) – koristi se namenski softver za proveru znanja. Nakon autorizacije ovlašćenog ECDL ispitivača kandidat dobija slučajno odabrani test za izabrani modul. Softver automatski registruje odgovore i sabira ostvarene poene, tako da odmah po završetku ispita kandidati dobijaju obaveštenje o ostvarenim rezultatima.

Termini polaganja ispita se dogovaraju sa ovlašćenim ECDL koordinatorima, ili ispitivačima, u odabranom ECDL test centru. Kandidat ima mogućnost da bira redosled i dinamiku kojim će polagati ispite. Svaki test traje 45 minuta.

Kandidatima se može odobriti polaganje svih ispita u jednom danu. U zavisnosti od postojećeg nivoa znanja kandidati mogu:

  • pohađati obuku u ovlašćenom ECDL test centru
  • samostalno se pripremati uz pomoć autorizovane literature ili aplikacije za online obuku na web adresi www.ecdltest.rs
  • pristupiti testiranju bez predhodne obuke.

Centri koji organizuju obuku moraju uskladiti pripremne časove sa aktuelnim ECDL nastavnim planom i programom.

Ukoliko su ovlašćeni ECDL ispitivači istovremeno i predavači Test centar je u obavezi da obezbedi da testiranje ne vrši predavač koji je obučavao kandidate.

Nakon svakog uspešno položenog ispita ovlašćeni ECDL ispitivač upisuje podatke u indeks. Kada kandidat položi odabrane module ovlašćeni ECDL test centar dostavlja indekse Regionalnoj ECDL kancelariji kako bi se izdao odgovarajući sertifikat.

Kandidat preuzima sertifikat u centru u kome je završio polaganje ECDL ispita.

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.