mapa_srbije ECDL Crna Gora

ECDL i DIGCOMP (Evropski okvir digitalnih kompetencija za građane)

Živimo u digitalnom svetu gde ljudi rade, socijalizuju se i koriste privatne i javne usluge putem interneta. Nedostatak digitalnih veština će imati negativan uticaj na zapošljivost ljudi kao i kvalitet života. Podaci EU pokazuju da 169 miliona Evropljana i 86 miliona radno sposobnih u EU nema dovoljno digitalnih veština.

ECDL AND DIGCOMP

Evropska Komisija je kreirala Evropski okvir digitalnih kompetencija za građane – DigComp kojim definiše ključne elemente digitalnih kompetencija i kako da im pristupimo. U pozicionom dokumentu ECDL Fondacije „ECDL i DigComp“ je dato pojašnjenje šta je okvir, kako funkcioniše i kako je povezan sa ECDL standardom.

ECDL Fondacija je uradila mapiranje ECDL programa i okviraDigComp, što je Joint Research Centre (JRC) istraživački centar Evropske komisije prepoznao kao primer implementacije okvira.

Preuzmite pozicioni dokument ECDL i DigComp.

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.