mapa_srbije ECDL Crna Gora

eUprave evropskih zemalja potvrdile ECDL

 

U Pragu je 17. i 18. juna 2009. godine održan 52. Sastanak generalnih direktora javne uprave (52nd Meeting of Directors General of Public Administration) u okviru EUPAN - Evropska mreža za državnu upravu.

EUPAN mrežu čine predstavnici zemalja članica EU, kao i zemlje posmatrači preko odgovornih predstavnika za državnu administraciju. Mrežom upravljaju ministri odgovorni za državnu upravu i organizovana je na tri nivoa: političkom, upravljačkom i tehničkom.

Naravno prevashodni cilj mreže EUPAN je poboljšanje rada i kvaliteta javne administracije u Evropi. Na ovogodišnjem sastanku u Pragu, EUPAN Grupa je između ostalog istakla i značaj ICT veština zaposlenih u javnoj upravi i ukazala na prednosti sertifikovanja sa ECDL sertifikacionim programom kao najpogodnijeg merila digitalne pismenosti administrativnog osoblja.

Inicijativu sprovođenja studija usmerenih na korišćenje ECDL standarda u javnoj upravi je pokrenulo Češko predsedništvo još na prethodnom 51. Sastanku generalnih direktora javne uprave održanom krajem 2008. godine u Parizu. Inicijativa je pokrenuta kako bi se obezbedio jedinstven standard utvrđivanja digitalne pismenosti na osnovu objektivnih kriterijuma, kao i zbog upoznavanja sa mogućnostima koje nudi ECDL za podizanje nivoa korišćenja  servisa javne uprave u evropskim zemljama. Studija, kao jedan od ciljeva Lisabonske strategije i EUPAN Common Priority Areas, ocenila je u kojoj meri ICT licenca doprinosi kvalitetu veština administrativnog osoblja, i na taj način poboljšava efikasnost javne uprave i menadžmenta.

U zaključku konferencije konstatuje se da je primena otvorenih standarda vema korisna za nacionalne javne administracije, dok poslovni subjekti, stanovništvo i dobavljači mogu imati koristi od napredne upotrebe otvorenih standarda za poboljšanje interoperabilbosti i promovisanje lokalne dodatne vrednosti.

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.