mapa_srbije ECDL Crna Gora

Osobe sa oštećenjem sluha dobile međunarodni ECDL sertifikat

18. mart 2009. 12:00h, Beograd – Na konferenciji za novinare u Medija Centru predstavljena su postignuća u okviru projekta Profesionalno osnaživanje gluvih i nagluvih osoba. Ovaj projekat sprovodio je IAN (International Aid Network) - Međunarodna mreža pomoći u partnerstvu sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije. Finansijsku podršku projektu pružili su Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Microsoft Srbija. Projekat je počeo u junu 2008. i završio se 16. marta 2009. U okviru projekta dvadesetčetvoro ljudi sa oštećenjem sluha imalo je priliku da stekne veštine i znanja neophodna u savremenom radnom okruženju, tražena na lokalnom tržištu rada, koja će im pomoći da nađu posao ili konkurišu za bolja radna mesta.

Gordana Stankov Stojilović, programski koordinator IAN-a istakla je da je projekat bio podstaknut merama koje se u Strategiji zapošljavanja u okviru Strategije za smanjenje siromaštva preporučuju u cilju podsticanja zapošljavanja i aktiviteta osoba sa invaliditetom, a koje uključuju i povećanje pristupa ovih osoba obrazovanju i omogućavanje sticanja višeg nivoa znanja i profesionalnih veština kroz stvaranje raznovrsnijih obrazovnih programa.

IAN je ovim projektom ponudio obrazovni program koji je obuhvatio intenzivne obuke u IAN-ovoj Školi računara i kurseve socijalnih veština. Korisnici su imali mogućnost da steknu znanja koja su primerena njihovim individualnim karakteristikama i potrebama, a koja su u skladu sa savremenim ekonomskim kretanjima. Nastava je tekla uz pomoć prevodioca za znakovni jezik. Održano je 296 školskih časova nastave. U relativno kratkom periodu polaznici su stekli računarske veštine koje zadovoljavaju zahteve poslovne kancelarije.  Za pokazano znanje o informacionim tehnologijama u korišćenju personalnog računara i položene testove iz računarskih kurseva na konferenciji su polaznicima su svečano uručeni sertifikati. 17 polaznika steklo je međunarodni ECDL (European Computer Driving License) sertifikat koji se popularno zove „Evropska kompjuterska vozačka dozvola“. Njih 9 položilo je osnovni paket od 4 ispita i steklo ECDL Start sertifikat, a 8 je položilo svih 7 ispita i steklo ECDL Full sertifikat. Tri najuspešnija polaznika postala su sertifikovani ECDL testeri, što znači da će imati mogućnost da budu angažovani na budućim projektima IAN-a i drugih organizacija koji uključuju računarsku obuku i polaganje ECDL ispita za osobe sa oštećenjem sluha.

Na kursevima socijalnih veština polaznici edukacije su učili i kako se piše radna biografija i kako uz pomoć IT tehnologija naći oglase za posao i aplicirati koristeći internet. Organizovan je i kurs za sticanje osnovnih znanja u oblasti preduzetništva.

Milan Kabiljo, mladi nezaposleni inženjer šumarstva, jedan od polaznika programa rekao je na konferenciji: „Ovakav program je neophodan i koristan mladim ljudima, posebno osobama sa invaliditetom koji bi trebalo da im obezbedi lakše zapošljavanje. Uveren sam da ćemo primenom stečenih znanja sebi lakše i brže obezbediti radno mesto u svojoj struci. Zahvaljujem se IAN-u na dobrim uslovima za obuku, predavačima koji su bili stručni i uvek spremni da daju dodatna objašnjenja.“

Milena Banović, mlađi savetnik u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom u Ministarstvu rada i socijalne politike, rekla je da je ovaj projekat značajan model profesionalnog osnaživanja i stvaranja uslova za društvenu integraciju osoba oštećenog sluha i da je takođe značajan zbog saradnje koji je IAN ostvario sa Savezom gluvih i nagluvih i ostalim organizacija gluvih i nagluvih.
Osiguranje stvarnog pristupa obrazovanju i zapošljavanju ima presudnu važnost za mogućnost ravnopravnog učestvovanja gluvih i nagluvih osoba u životu i radu zajednice. Bez pristupa obrazovanju, gluve i nagluve osobe ne mogu sebi osigurati adekvatno zapošljavanje, što vodi doživotnoj zavisnosti od drugih, siromaštvu i socijalnoj isključenosti, a to se nadovezuje na postojeću etiketu/stigmu.

Na konferenciji su govorili:

  1. Gordana Stankov Stojilović, Programski koordinator IAN-a
  2. Milan Kabiljo, polaznik programa profesionalnog osnaživanja u okviru projekta
  3. Milena Banović, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom u Ministarstvu rada i socijalne politike

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
- 2460din po modulu
- 9840din za ECDL Base
- 14760din za ECDL Standard
ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200 - 1620din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroes



Saznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.