mapa_srbije ECDL Crna Gora

13.07.2018 ECDL za zaposlene u Osnovnom sudu Požega

Osnovni sud u Požegi iako je jedan od najažurnijih sudova u Srbiji u cilju unapređenja kvaliteta usluga je omogućio svojim zaposlenima obuku po ECDL standardu.

Prema rečima gospodina Ljubinka Petrovića, predsednika suda, uvođenje ECDL standarda će poboljšati ažurnost u radu, smanjiti broj zaostalih predmeta i podići efikasnost sudstva na mnogo viši nivo.  

Pored ECDL obuke i sertifikacije u Osnovnom sudu Požega u toku je i projekat ECDL 200 u okviru koga će 200 zaposlenih na teritoriji opštine Požega pohađati obuku i polagati ECDL testove. Planirani rok za završetak projekta je septembar 2018. godine.

OnLine ECDL Obuka (30 dana)
-20€ po modulu / 2460din
-80€ za ECDL Start/9840din
-120€ za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
(6+modula) 45€
ECDL Profil indeks 1 modul 15€
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 30€
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 37€
Polaganje po modulu 10-13,5€
ECDL Advanced Index 20€
Polaganje Advanced 20€
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.